Kannattaako kouluverkkoa harventaa?

Aamulehden mielipidesivulla 17.1.2010 on kirjoitus Tampereen kouluverkon harvennussuunnitelmasta. Allekirjoittanut ja Hannu Soro laadimme yhdessä kannanoton koulujen sopeuttamissuunnitelmasta. Meidän mielestämme monta merkittävää asiaa oli jätetty huomioimatta esitetyssä suunnitelmassa.

Tampereella on valmisteltu oppilaitosverkon sopeuttamista tulevaisuuden muutoksiin. Tavoitteina ovat verkon tasapuolisuus ja toimivuus. Taustalla on myös taloudellisten resurssien rajallisuus ja tilojen tarkoituksenmukaisempi käyttö.

Suunnitelman tultua julkiseksi alkoi keskustelu siitä, mitä koulua kannattaa ylläpitää ja mitkä opinahjot pitää yhdistää tai hävittää. Kannanotot ovat olleet hyvin perusteltuja. Muutoksen taloudelliset hyödyt ovat vähäiset, mutta ympäristövaikutukset lisääntyvien oppilaskuljetusten myötä kasvavat. Ehdotuksen toteutuessa uusien tilojen muuntaminen tarkoituksenmukaisiksi, kuljetuskustannusten kasvu ja uusien kouluteiden turvallisuuden lisääminen aiheuttavat kuluja.

Sekä koululaiset että heidän perheensä pitävät tärkeänä koulutien turvallisuutta ja pienemmän koulun yhteisöllisyyttä. Huolta ei niinkään kanneta kielivalinnoista tai oppilashuoltopalveluista. Suunnitelmassa ei lisätä oppilashuoltopalveluja. Nämä palvelut ovat vaikuttavammat silloin, kun oppilaat ja heidän taustansa tunnetaan paremmin. Katsomme tämän toteutuvan paremmin pienemmissä yksiköissä. Suunnitelmassa on unohdettu täysin myös pedagogiset näkökulmat, joiden tulisi olla aina mukana tällaisia suunnitelmia tehtäessä.

Suunnitelmassa ei ole huomioitu koululaisten mielipiteitä. Keväällä 2009 toteutetussa kouluterveyskyselyssä verrattiin nuorten elinoloja, kouluoloja, terveyttä, terveystottumuksia, terveysosaamista ja oppilashuoltoa. Koulut ovat saaneet vain omat tuloksensa käyttöönsä. Harmi vain, että koulukohtaisia tuloksia ei ole julkisesti vertailtavissa. Oman huolemme kannamme siitä, että onko nyt tehdyillä suunnitelmilla vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin eli lopetetaanko kouluja, joissa on todettu oppilaiden voivan paremmin. Tämän tiedon käyttäminen on jäänyt huomioimatta kouluverkon sopeuttamissuunnitelmassa.

Merkittävä ongelma on tilakustannusten nousun vaikutus koulujen toimintaan. Ymmärrämme täysin, että tiloista pitää suorittaa korvaus, mutta mielestämme kaupungin toisen yksikön tarve tuottaa voittoa aiheuttaa samalla toiselle yksikölle kohtuuttomat kustannukset. Tilakustannukset tuskin jatkossakaan pienenevät.

Suunnitelmassa mainittu tilojen hyötykäytön lisääminen voidaan toteuttaa nykyisellä kouluverkolla. Vaikka emme enää ole aktiivisia nuorisotilojen käyttäjiä, uskomme siihen, että koulutiloja voitaneen pitää iltaisin nuorisotiloina, jos vain tahtoa ja halua löytyy. Samalla tiloihin saadaan kaivattua monipuolista käyttöä.

Lisäksi tuntuu oudolta, että esikoulu- ja päivähoitopaikkoja lisätään, mutta samaan aikaan vähennetään perusopetuksen oppilaspaikkoja. Tampere yhtenä maan suurimmista kasvukeskuksista tullee jatkossakin kasvamaan, ja myös lapsiperheitä asettuu tänne virtaavan veden äärelle. Kuinka oppilaspaikat vain riittävät?

Koulujen taloudelliset resurssit eivät myöskään tulevaisuudessa lisäänny, sillä ”lihavina vuosinakaan” ei kouluja tai oppilashuoltoa ole siunattu ylimääräisellä rahoituksella. Uudistuksen taustaa perustellaan tasapuolisuudella, mutta tässä yhteydessä tasapuolisuudella tarkoitetaan vanhojen ja vielä virkeiden alueiden kouluverkon harvennusta, ja mahdollisten säästöjen satsaamista uusille alueille. Jatkossa kaupungin kehittäminen vaatii tehokkaampaa täydennysrakentamista, jolloin myös nykyisille kouluille taataan riittävä oppilasmäärä.

Mielestämme esitetyistä kouluverkon harventamisista ja muutoksista tulee luopua ja keskittää kaikki voimavarat nykyisten koulujen opetuksen kehittämiseen.

Vesa Eskola
kaupunginvaltuutettu, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan jäsen (vihr.)

Hannu Soro
päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan puheenjohtaja
Tampereen Sitoutumattomat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Anna Kontula – Luova brändi lautasella syyskuu 29, 2012Vesa Eskola -

    Anna Kontula, kansanedustaja

    Eletään riista- ja keruukauden kiireisiä viikkoja. Maa on sienistä sakea, ja pusikoissa suhisee. Sorsien, hanhien ja erilaisten metsäkanalintujen lisäksi tähtäimessä on muutaman … Lue lisää