Tavoitteet

Oikeudenmukaisuus ja vastuu tulevaisuudesta

Nämä keskeiset teemat ovat oleellisia, kun maailmaa muutetaan kuntatasolla. Kunnallispolitiikkaan kaivataan enemmän rohkeutta, uusia toimintamalleja, suoraselkäisyyttä ja rehtejä pelisääntöjä. Politiikkaan tarvitaan tavoitteita ja uusia ja raikkaita ratkaisuja asioiden parantamiseksi.

Päätösten on perustuttava oikeaan tietoon, eikä vain lupausten heittelyyn ja sanojen syömisiin. Esimerkkejä on vaikka kuinka! Tärkeintä on ottaa huomioon kuntalaisten mielipiteet – unohtamatta lapsia tai vanhuksia.

Pidän oikeudenmukaisuutta tärkeänä arvona. Valitettavasti näin ei vielä kaikkialla ole. Jokaisella täytyy olla mahdollisuus osallistua ja päättää siitä, mikä vaikuttaa hänen ja ympäristönsä elämään.  Kuntalaisella on oltava mahdollisuus valita vapaasti eri vaihtoehdoista ja päätöksenteossa on otettava tarmokkaammin huomioon ratkaisujen ympäristö- ja ilmastovaikutukset.

Me kannamme vastuun siitä, minkälaisessa maailmassa seuraavat sukupolvet tarpovat ja meidän on huolehdittava myös lähimmäisistämme ja yhteiskuntamme vähimmäisistä.

1) Kolmen lapsen isänä toivon hartaasti, että kehitystä saataisiin aikaan koulu- ja päivähoitomaailman ongelmien ratkaisuissa nykyistä tehokkaammin mukaanlukien julkisten tilojen sisäilmaongelmien ratkaisuihin.

2) Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisena olen todennut ongelmien lisääntyneen erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuudessa. Palvelujen viivästyessä vaivat ja ongelmat monimutkaistuvat.  Valitettavaa edelleen on, ettei sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ole päästy riittävän pitkälle kaupungissamme. Tuleva SOTE-ratkaisu on vielä hämärän usvan peitossa, mutta on huolehdittava, että palvelut paranevat ja ne ovat tasapuoliset kaikille, eivätkä aiheuta eriarvoistumista. Jokaisen on päästävä viipymättä lääkärille tai hoitajan vastaanotolle tarpeen ilmetessä.

3) Olemme saaneet ainutlaatuisen luonnon, ja olemme vastuussa siitä, että jälkipolvetkin saavat nauttia neljästä vuodenajasta, metsistä, niityistä, kaupunkipuistoista ja viihtyisästä ympäristöstä ja ainutlaatuisesta eläimistöstä.

Tekemistä riittää taatusti tulevillekin vuosille ja olen edelleen yhteisten asioiden hoitamisessa mukana. Hihat on kääritty ylös ja maailmanparantamista jatketaan yhdessä.

 

  • Anna Kontula – Luova brändi lautasella syyskuu 29, 2012Vesa Eskola -

    Anna Kontula, kansanedustaja

    Eletään riista- ja keruukauden kiireisiä viikkoja. Maa on sienistä sakea, ja pusikoissa suhisee. Sorsien, hanhien ja erilaisten metsäkanalintujen lisäksi tähtäimessä on muutaman … Lue lisää